Print
Skip Navigation Links
eCert.Citizen Request Management SystemPočetna strana
eCert.Citizen Request Management SystemPrijava problema i
   upućivanje zahteva
eCert.Citizen Request Management SystemStatus poslatih zahteva
eCert.Citizen Request Management SystemRešeni zahtevi građana
   Česta pitanja i odgovori
Elektronska obuka

Poštovani građani,

  

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo o projektu Opštine Vršac koji će nas svrstati u jednu od malobrojnih lokalnih samouprava u Evropi, a sigurno jedinu u regionu, koja poseduje informacioni sistem e-uprave četvrtog nivoa.

  

Ovaj projekat donosi dobrobit svakom građaninu Vršačke regije, a neskromno možemo tvrditi da će isti imati veliki značaj za Srbiju u celosti jer državu i lokalne samouprave predstavlja u najboljem svetlu kada je u pitanju okrenutost ka potrebama građana i praćenje globalnih trenova u sferi organizacije poslovanja putem elektronskih sredstava razmene informacija. Putem Informativnog Centra od danas ste u mogućnosti da na dnevnom nivou uputite zahtev za rešavanje određenog problema opštinskoj upravi 24h dnevno.


O Vašim zahtevima se stara referent Informativnog centra, koji Vam omogućava da odgovor dobijete u roku od 48 sati od trenutka upućivanja. Vaš zahtev možete uputiti na jedan od sledećih načina:

   

•Putem portala Informativnog centra, koji se nalazi na ovoj stranici,

•Putem SMS-a na broj 064-844-3000

•Putem telefona, po ceni lokalnog poziva, pozivanjem broja 013-800-530 pri čemu je potrebno da ostavite Vaš broj telefona ili e-mail adresu ukoliko želite da dobijete odgovor.

•Putem e-mail-a, na adresu vic@vrsac.org.rs

  

Ukoliko se odlučite da zahtev uputite putem portala, ispunjavanjem formulara koji je pred Vama, dobićete referentni broj putem koga ćete biti u mogućnosti da u svakom trenutku pregledate status izvršenja Vašeg zahteva (zahtev primljen, izvršenje u toku, rešen ili zahtev prosleđen odgovornoj instituciji). Odgovor na zahtev ćete dobiti na način koji naznačite u Vašoj prijavi, a zahtevi i njihova rešenja koja mogu biti od koristi drugim građanima će biti objavljeni na portalu, na stranici pod nazivom „Rešeni zahtevi građana“ gde će biti izostavljeni Vaši lični podaci.

   

Radi lakšeg korišćenja portala, omogućena Vam je elektronska obuka kojoj pristupate odabirom polja pod nazivom Elektronska obuka.